Co nás čeká za změny v novém roce 2014

Co nás čeká za změny v novém roce 2014

Nový rok se blíží a od 1. ledna 2014 pro nás vláda přichystala celou řadu novinek. Pro rok 2014 vyjde mnoho novelizací, nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Změny pro rok 2014 se týkají zejména soukromého práva a občanského zákoníku. Tento článek je shrnutím změn týkajících se zejména podnikatelů a firem.

Od roku 2014 se budou muset podávat daňová přiznání v elektronické podobě. Výjimkou budou plátci DPH, jejichž obrat nepřesáhne za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 6 milionů korun. Pro ně zůstává možnost podat daňové přiznání i v klasické papírové podobě.

Novela zákoníku práce

Stále platí, že pracovněprávní vztah se řídí zákoníkem práce. Až v případě, že tento zákoník neobsahuje danou problematiku, přichází na řadu zákoník občanský.

Pracovní smlouvu je nutné uzavřít písemně, stejně tak i případné odstoupení od uvedené smlouvy musí mít formu písemnou.

Zákonný zástupce může od roku 2014 ihned zrušit pracovní poměr nezletilého do věku 16 let.

Změny se budou také týkat dohody o srážkách ze mzdy. V podstatě dochází ke zvýšení nezabavitelné částky a zaměstnavatel musí dát předem souhlas o srážce ze mzdy. Nestačí tedy jen dohoda uzavřená mezi zaměstnancem a třetí stranou. Dále nebude platit zaměstnanecký paušál ve výši 3 000 Kč ročně.

Daně pro rok 2014

Živnostníky jistě potěší, že hranice pro osvobození od daně z příjmu u příležitostných činností se zvýší na 30 000 Kč (doposud 20 000 Kč). Týká se to například přivýdělku z nájmu nemovitostí.

Dojde také ke zvýšení maximální hranice pro odpočet daňově uznatelného daru pro veřejně prospěšné účely na 15 %. Pro právnické osoby bude platit limit 10 %.

Změny týkající se cenných papírů

Senát zamítl daňové osvobození dividend a zvýhodnění investičních fondů, jak se snažil prosadit bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Dividendy se tedy budou i nadále danit 15% sazbou. Cenné papíry pro osvobození od daně z prodeje bude nutné držet 3 roky (původně 6 měsíců), přičemž bude i zároveň platit roční hranice 100 000 Kč. To platí pro cenné papíry, které nejsou obchodním majetkem společnosti.