Faktura vystavená neplátcem DPH

Faktura vystavená neplátcem DPH

Faktura vystavená neplátcem DPH nemá povahu daňového dokladu jako u plátců DPH a nevztahují se na ni žádné předpisy. Slouží jako účet a jeho vystavení nemá žádný vliv na daňové povinnosti vystavovatele. Do účetnictví se započítává až skutečný příjem peněz a dokladem tohoto příjmu může být výpis bankovního účtu.Faktury by ale měly být číslovány kvůli daňové evidenci a obsahovat následující informace:

Informace, že nejste plátce DPH
Jméno a adresu, kdo fakturu vydal (neplátcem DPH může být i firma)
Jméno a adresu, kdo fakturu přijal
Datum vzniku faktury
Datum splatnosti faktury
Název položky – zda jde o zboží či službu
Fakturovaná cena

Na faktuře by nemělo být:

DPH (ani s nulovou sazbou)
Datum zdanitelného plnění

Na faktuře nemusí být:


Razítko vystavovatele
Elektronický podpis vystavovatele v případě zasílání faktury elektronicky