Zaokrouhlení na faktuře a výpočet ceny bez DPH

Zaokrouhlení na faktuře a výpočet ceny bez DPH

Vzhledem k častým dotazům na uvedené téma jsme se rozhodli napsat krátký článek. Ve FaktuRaxu může plátce DPH zadávat cenu bez DPH nebo s DPH. Každý uživatel preferuje jinou z variant. Níže jsou uvedené výpočty cen, DPH a zaokrouhlení.

Výpočet ceny s DPH

Běžná praxe při tvorbě faktur je zadávat cenu položek bez DPH. Následně je nutné vypočítat cenu s DPH a samotnou daň. Použití tzv. výpočtu DPH zdola. Cenu s DPH vypočítáme jako součin ceny bez DPH a výše daně.

Příklad:
Známe cenu bez DPH 532 Kč, sazba DPH 21 %
Vypočet ceny s DPH: 532*1,21 = 643,72 Kč
Výpočet DPH: 643,72 – 532 = 111,72 Kč

Výslednou cenu buď nezaokrouhlíme a necháme ji v haléřích (uvádíme vždy 2 desetinná místa), nebo ji zaokrouhlíme matematicky na celé koruny.

Výpočet ceny bez DPH

U zjednodušených dokladů se často zadává cena s DPH. Cena bez DPH a daň se musí dopočítat. Použití tzv. výpočtu DPH shora.

Příklad:
Nejprve je nutné vypočítat koeficient pro danou sazbu 21%:
Koeficient pro sazbu 21%: 21/121 = 0,1736
Koeficient pro sazbu 15%: 15/115 = 0,1304
Tzn. Koeficient = (sazba daně) / (sazba daně + 100)

Koeficient zaokrouhlujeme na 4 desetinná místa. V České republice se koeficient oficiálně používá pro výpočet základu daně, i když je u vyšších částek nepřesný, protože je to číslo zaokrouhlené.

Známe cenu s DPH 532 Kč, sazba DPH 21 %
Výpočet DPH: 532 * 0,1736 = 92,36 Kč
Vypočet ceny bez DPH: 532 – 92,36 = 439,64 Kč

Výslednou cenu buď nezaokrouhlíme a necháme ji v haléřích (uvádíme vždy 2 desetinná místa), nebo ji zaokrouhlíme matematicky na celé koruny.

Zaokrouhlení celkové částky

To jestli budeme zaokrouhlovat celkovou částku, záleží pouze na vystavovateli dokladu. Dle zákona o dani z přidané hodnoty, se zaokrouhluje matematicky na nejbližší měnovou jednotku v oběhu (tj. v současné době na celé koruny). To znamená, že částku 0,50 Kč a vyšší zaokrouhlíme na celou korunu nahoru a částku nižší než 0,50 Kč zaokrouhlíme na celou korunu dolů. Ve FaktuRaxu je možné zaokrouhlovat celkovou částku faktury a následně zaokrouhlení danit. Zaookrouhlení se nezahrnuje do základu daně. Danit nebo nedanit zaokrouhlení? Samotné zaokrouhlení můžeme přiřadit buď k vyšší sazbě DPH použité na dokladu, nebo k nižší sazbě DPH použité na dokladu. Dokonce lze k zaokrouhlení přiřadit nulovou sazbu DPH, což je pravděpodobně nejjednodušší způsob.