Cenové nabídky

Cenové nabídky

S aplikací FaktuRax budete mít cenovou nabídku vytvořenou snadno a rychle. Systém mohou využívat obchodníci, IT pracovníci, řemeslníci, plátci i neplátci DPH, prostě kdokoliv, kdo potřebuje cenové nabídky vytvářet. Software je navržen tak, aby maximálně šetřil Váš čas. Údaje o zákazníkovi, které jsou vyplněny v adresáři, se automaticky do formuláře cenové nabídky vyplní. V případě poskytování stále stejných služeb, je vhodné údaje o službě vyplnit do skladu, který následně umožní automatické vyplnění názvů položek (včetně ceny a jednotky) do šablony cenové nabídky.

Ve FaktuRaxu je možné zadávat ceny jak s DPH, tak bez DPH.

Program FaktuRax poskytuje přehled nad stavem vytvořených cenových nabídek. Stavy, kterých mohou cenové nabídky ve FaktuRaxu nabývat jsou: cenová nabídka schválená, čeká na schválení, zamítnutá a prošlá. Poslední zmíněný stav znamená, že „platnost do“ vypršela a systém Vám zašle upozornění e-mailem (nikoliv zákazníkovi).

Cenovou nabídku je možné vytisknout nebo ve formátu pdf zaslat zákazníkovi e-mailem.

Je-li cenová nabídka schválená, aplikace umožní z ní vytvořit zálohovou fakturu (proformu) nebo fakturu ostrou, přičemž data se automaticky přenesou do faktury.

Cenové nabídky je možné kdykoliv upravovat či kopírovat. FaktuRax poskytuje možnost různého číslování cenových nabídek dle Vašeho přání.

Do spodní části dokladu je možné vložit poznámku, např. „Těšíme se na další spolupráci“, což je další prostředek k tomu, aby Vaše cenová nabídka vypadala profesionálně.